ชื่อไทย   :  กาสะลองคำ

ชื่อท้องถิ่น   :  กากี (สุราษฎร์ธานี)/ กาซะลองคำ (เชียงราย)/

    แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น (ลำปาง)/ จางจืด (เชียงใหม่)/

    สะเภา อ้อยช้าง (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ   :  Tree Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Mayodendron igneum (Kurz) Kurz

ชื่อวงศ์   :  BIGNONIACEAE

ประโยชน์  :  สมุนไพร,พืชประดับ

  ลำต้น แก้ซาง

  เปลือกต้น แก้ท้องเสีย

  ใบ รักษาแผลสด ห้ามเลือด

พรรณไม้ในโรงเรียน

ข้อมูล : อุทยานหลวง ราชพฤกษ์