ชื่อไทย
ตะแบกนา
ชื่อท้องถิ่น
กระแบก (ระนอง สุราษฎร์ธานี)/ ตะแบกไข่ (ตราด ราชบุรี)/ บางอตะมะกอ (ปัตตานี)/ เปื๋อยด้อง เปื๋อยนา (ลำปาง) / เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
ชื่อสามัญ
Thai crape myrtle
ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia floribunda Jack 

สกุล
Lagerstroemia
สปีชีส์
floribunda
ชื่อวงศ์
LYTHRACEAE
กลุ่มพรรณไม้
ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นเป็นพูพอน เปลือกนอกสีครีม ผิวเรียบลอกเป็นแผ่นบาง เรือนยอดกลม

ใบ ผลัดใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนานและรูปใบหอก กว้าง 4-9 ซม. ยาว 12-20 ซม. โคนมน ปลายใบมีติ่งแหลม ใบอ่อนมีขนปกคลุม ใบแก่เกลี้ยงหรือมีขนประปราย ขอบใบเรียบเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย

ดอก ดอกช่อแยกแขนง ดอกออกปลายกิ่ง ยาว 30-40 ซม. ก้านช่อดอกและดอกตูมมีขนสีน้ำตาลทองปกคลุม ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3.0-3.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5-6 อัน มีสัน 10-12 สัน มีขนสีน้ำตาลทองปกคลุม กลีบดอกสีม่วงปนขมพูหรือสีกุหลาบ 5-6 กลีบ เป็นแผ่นกลมและมีก้าน กลีบดอกยับย่น กลีบดอกแก่จะสีขาว เกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลือง รังไข่มีจนคลุมแน่น ภายในแบ่งเป็น 6 ช่อง แต่ละช้องมีไข่จำนวนมาก

ผล ผลแห้ง รูปรีแกมขอบขนาน 1.5-2.0 ซม. แตกตามยาว 6 แฉก

เมล็ด เมล็ดเล็กสีน้ำตาล มีปีก

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง
สภาพนิเวศวิทยา

ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดงดิบ ป่าน้ำท่วม และตามท้องนาทั่วทุกภาค

ถิ่นกำเนิด

มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายพันธุ์

พบในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ไทย

การปลูกและการขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ระยะเวลาการติดดอก
สิงหาคม-ตุลาคม
ระยะเวลาการติดผล
มีนาคม-เมษายน
ประเภทการใช้ประโยชน์
สมุนไพร,พืชประดับ,พืชวัสดุ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา

ไม้ ใช้ในการก่อสร้าง เสา กระดาน พื้น

ราก แก้ปวดกล้ามเนื้อ

เปลือก แก้บิด แก้ท้องร่วง บำรุงโลหิต ขับระดูขาว

ใบ แก้ไข้ บำรุงตับ บำรุงปอด บำรุงหัวใจ

พรรณไม้ในโรงเรียน

ข้อมูล : อุทยานหลวง ราชพฤกษ์