ชื่อไทย
ชมพู่
ชื่อสามัญ
Rose apple/ Java apple
ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry

สกุล
Syzygium 
สปีชีส์
samarangense
ชื่อวงศ์
MYRTACEAE
กลุ่มพรรณไม้
ไม้ยืนต้น
สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
อาหาร,พืชให้ร่มเงา

พรรณไม้ในโรงเรียน

ข้อมูล : อุทยานหลวง ราชพฤกษ์