• new001 (1).jpg
  • new001 (2).jpg
  • new001 (4).jpg
  • new001 (3).jpg
  • new001 (5).jpg

ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร

        ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานเอกสารแทนการเขียน ซึ่งการพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อความต่าง ๆ ในไฟล์งานได้ทันทีก่อนทำการพิมพ์ลงบนกระดาษออกทางเครื่องพิมพ์จะแตกต่างจากการเขียนลงบนกระดาษ หากต้องการแก้ไข อาจจะต้องเขียนในกระดาษแผ่นใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร เพราะในการผลิตกระดาษนั้นต้องใช้ทรัพยากรมากมาย เช่น

          ในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน จากเยื่อไม้บริสุทธิ์นั้นจะต้องใช้

-          ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี จำนวน 17 ต้น

-          กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

-          น้ำ 31,500 ลิตร

 

          ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก ดังนั้น การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานจึงช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้