• new (5).jpg
  • new (4).jpg
  • new (1).jpg
  • new (6).jpg
  • new (2).jpg
  • new (3).jpg

ฮาร์ดดิสก์

    ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและยังใช้ในการอ่านหรือเขียนบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแฟลชไดรฟ์แต่ฮาร์ดดิสก์มีความจุปริมาณมาก จึงจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากได้ ฮาร์ดดิสก์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          ฮาร์ดดิสก์ภายใน จะติดอยู่ภายในเคสของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 

          ฮาร์ดดิสก์ภายนอก สามารถพกพา และนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้