• 2.png
  • new001 (4).jpg
  • new001 (5).jpg
  • new2566.png
  • 1.png
  • new001 (3).jpg

ฮาร์ดดิสก์

    ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและยังใช้ในการอ่านหรือเขียนบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแฟลชไดรฟ์แต่ฮาร์ดดิสก์มีความจุปริมาณมาก จึงจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากได้ ฮาร์ดดิสก์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          ฮาร์ดดิสก์ภายใน จะติดอยู่ภายในเคสของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 

          ฮาร์ดดิสก์ภายนอก สามารถพกพา และนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้