โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic)

    โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic) หมายถึง อาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการดังต่อไปนี้

  • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
  • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
  • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือต้องหยุดใช้
  • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
  • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
  • หลอกคนอื่นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
  • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการดังกล่าว ถ้ามากกว่า 4 ประการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะถือว่ามีอาการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลเสียต่อระบบร่างกาย กระทบต่อการเรียน และสภาพทางสังคม