• new2566.png
 • new001 (3).jpg
 • new001 (5).jpg
 • 2.png
 • new001 (4).jpg
 • 1.png

โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic)

    โรคติดต่ออินเทอร์เน็ต (Webaholic) หมายถึง อาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการดังต่อไปนี้

 • รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
 • รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือต้องหยุดใช้
 • คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น
 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
 • หลอกคนอื่นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง
 • มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการดังกล่าว ถ้ามากกว่า 4 ประการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะถือว่ามีอาการเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลเสียต่อระบบร่างกาย กระทบต่อการเรียน และสภาพทางสังคม