• new001 (5).jpg
  • new001 (3).jpg
  • 1.png
  • 2.png
  • new001 (4).jpg
  • new2566.png

ควันรถยนต์

          ควันรถยนต์ จะมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์รถ แก๊สนี้จะเกิดขึ้นมากในขณะเดินเครื่องอยู่กับที่เนื่องจากการจราจรติดขัด หากเราสูดดมแก๊สนี้เข้าไปมาก ๆ จะไปสะสมที่ถุงลมในปอด จนอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด ดังนั้น ในการเดินทางบนท้องถนน เราอาจจะป้องกันการสูดควันรถยนต์ได้ โดยการใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกไว้