• new001 (5).jpg
  • new001 (3).jpg
  • 1.png
  • 2.png
  • new2566.png
  • new001 (4).jpg

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายก จีรพงษ์ ใจวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นประธานในพิธี

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่  โรงเรียน อบต.ทรายขาว-บ้านท่าฮ่อ