• new001 (1).jpg
  • new001 (5).jpg
  • new001 (2).jpg
  • new001 (3).jpg
  • new001 (4).jpg

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาคเหนือ โดยท่านนายก อบต.ทรายขาว

วันที่ 26 สิงหาคม 2565โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)นำโดย นายสุนัน สมสีดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ท่านนายกจีรพงษ์ ใจวงศ์ ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 และได้กล่าวชื่นชม ชมเชยให้กำลังใจ ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่จะได้นำเด็กไปแข่งขันทักษะทางวิชาการต่อในระดับประเทศให้ทำให้สุดความสามารถ และทำให้เต็มที่