• new001 (3).jpg
  • new001 (5).jpg
  • new001 (4).jpg
  • new001 (2).jpg
  • new001 (1).jpg

โครงการคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น

กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น เทศนาธรรมโดย

พระครู นิมิตสุวรรณากร (พระครุบาแวว) เจ้าอาวาสวัดท่าฮ่อ โดยเทศนาธรรมเรื่อง ความกตัญญูต่อบิดามารดา