• new (3).jpg
  • new (5).jpg
  • new (2).jpg
  • new (1).jpg
  • new (4).jpg
  • new (6).jpg

เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น

"อนุรักษ์และฟื้นฟู ทำคู่กัน สักวันคงเห็นผล" #เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน สู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น# ขอบคุณวิทยากร ใจเย็น

คุณตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ และ คุณ Corey Best ที่ได้มาสอนนักเรียนในกิจกรรมการปั้นในครั้งนี้ทั้ง 2