• new (6).jpg
  • new (1).jpg
  • new (2).jpg
  • new (4).jpg
  • new (3).jpg
  • new (5).jpg

กิจกรรมเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้นำเทียนพรรษา

ไปถวายเทียน ที่วัดท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย